BRMS 2009Zbornik povzetkov in končni program


PRIJAVA POSTERJEV

Splošna navodila

Povzetek naj vsebuje največ 300 besed in naj bo strukturiran v pet odstavkov: namen, izhodišča, metode, rezultati in zaključek. Vsi podatki, navedeni v povzetku morajo biti navedeni tudi na posterju. Povzetek naj bo napisan v formatu Word različica 2003 (ali starejša). Datoteko pošlite na elektronski naslov info@slo-heart.org

Predstavitev posterja

Odločitev o sprejemu povzetka bomo sporočili najkasneje do 30. Junija. Poster naj ne bo večji od 196 (višina) x 95 (širina) cm. Poster mora biti narejen tako, da je vsebina (tekst in slikovno gradivo) lahko berljiva z razdalje enega metra. Pripomočki za namestitev posterjev bodo na razpolago na simpoziju.

Vsi sprejeti posterji bodo na ogled tekom celotnega simpozija. Čas ko naj bo avtor posterja na razpolago za morebitna vprašanja udeležencev in žirije, bomo sporočili naknadno.

Najboljši posterji bodo nagrajeni, nagrade pa bodo podlejene ob zaključku simpozija v soboto, 26. septembra.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!


REGISTRACIJA

Zgodnja kotizacija (pred 30. 8. 2009) za zdravnike: 150 EUR

Pozna kotizacija (po 30.8.2009) za zdravnike: 200 EUR

Za specializante, medicinske sestre, sekundarije in študente kotizacije ni.

- Simpozij je del doktorskega študija na Medicinski fakulteti v Ljubljani in velja za podiplomski izbirni predmet (5 kreditnih točk).

- Zdravniška zbornica Slovenije za udeležbo na simpozijo podeljuje 16 kreditnih točk.

Za spletno registracijo na simpozij kliknite tukaj.


PROGRAM SREČANJA

Povzetek programa

THURSDAY, 24/9/09
14.00 – 14.30  Welcome Address
14.30 – 16.15  Publications and Innovations in Heart Failure
16.15 – 16.30  Break
16.30 - 17.45  Heart Failure in Children
18.00 – 19.00 Workshop: Scientific Publishing

FRIDAY, 25/9/09
8.30 - 10.00 End-Organ Perfusion in Advanced Heart Failure
10-00 - 10.15 Break
10.15 - 11.45 Heart Failure and Coronary Artery Disease
12.00 – 12.45 Satellite Symposium: AstraZeneca
12.45 - 13.30 Lunch Break
13.30 - 15.00 Heart Failure and Valvular Disease
15.00 –15.15 Break
15.15 - 16.45 Immune Modulation and Stem Cell Therapy
16.45 –17.15 Coffee Break
17.15- 19.00 Acute Heart Failure
19.00 – 19.30 Satellite Symposium: Servier
20.30 Welcome Reception

SATURDAY, 26/9/09
8.30 – 10.15  Reverse Remodelling
10.15 –10.45 Break
10.45 - 12.00 Devices: Bridge to Transplantation
12.00 - 12.30 Lunch Break
12.30 - 14.00 Devices: Bridge to Recovery
14.00 - 14.15 Coffee Break
14.15 – 15.45 Heart Transplantation
16.00 Closing Ceremony and Meeting Adjournment

 

Za pregled celotnega programa srečanja kliknite tukaj.