Zdravljenje dilatativne kardiomiopatije z večkratno intramiokardno aplikacijo matičnih celic
Številka ARRS projekta: J3-7312

Projektna skupina: Bojan Vrtovec (vodja študije), Gregor Poglajen, Gregor Zemljič, Andraž Cerar, Sabina Frljak, Matjaž Sever, Martina Jaklič, Vesna Andročec

Faza in realizacija: študija je v teku; vključenih je 60/80 bolnikov;

Kontakt: e-pošta: tx.srca@kclj.si, telefon: 01/522-1163 (delovniki 8:00 - 14:00)

Opis študije:

Izhodišča

Presaditev matičnih celic se je izkazala kot varna in učinkovita metoda zdravljenja pri bolnikih z dilatativno kardiomiopatijo.

Cilj raziskave

Cilj raziskave je ugotoviti, ali lahko učinkovitost zdravljenja s presaditvijo matičnih celic pri bolnikih z dilatataivno kardiomiopatijo dodatno izboljšamo z repetitivno aplikacijo.

Metode

Gre za prospektivno randomizirano multidisiciplinarno raziskavo, ki vključuje elemente celične biologije, multimodalne diagnostike in klinične aplikativnosti. V raziskavo bomo vključili 80 bolnikov z dilatativno kardiomiopatijo, zdravljenih v Ambulanti za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca, KO za kardiologijo UKC Ljubljana.

Pri vseh bolnikih bomo opravili mobilizacijo matičnih celic, aferezo in imunomagnetno selekcijo CD34+ matičnih celic, nato pa bomo bolnike randomizirali v razmerju 1:1 v 2 skupini. V skupini A bomo celice aplicirali ob vključitvi v raziskavo in nato ponovno čez 6 mesecev; v skupini B pa samo ob vključitvi.

Pred vsako aplikacijo matičnih celic bomo opravili elektromehansko kartografijo levega prekata, ki nam bo omogočila regionalno in globalno multimodalno analizo viabilnosti, krčljivosti in elektrofizioloških lastnosti miokarda.

Vse bolnike bomo sledili 1 leto po vključitvi in jih v 6-mesečnih intervalih redno kontrolirali v ambulanti. Kontrolni pregled bo vseboval klinični pregled, laboratorijskie preiskave, visokoločljivi EKG, magnetno resonanco in ultrazvočni pregled srca.

Pričakovani rezultati

Pričakujemo, da bo repetitivna aplikacija CD34+ matičnih celic povezana z boljšim učinkom na strukturo in delovanje srca, laboratorijske parameter, telesno zmogljivost kot enkratno zdravljenje.

Relevantne reference:

1. Bojan Vrtovec, Gregor Poglajen, Gregor Zemljic, Matjaz Sever, Marko Cukjati, Sabina Frljak, Andraz Cerar, Renata Okrajsek, Peter Cernelc, Francois Haddad and Joseph C Wu. The Effects of Repetitive Transendocardial CD34+ Cell Therapy in Dilated Cardiomyopathy Patients. Circulation. 2016;134:A18309