Presaditev matičnih celic pri bolnikih s srčnim popuščanjem z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata (cellpef)Številka ARRS projekta: J3-9283 

Projektna skupina: Bojan Vrtovec, Gregor Poglajen, Sabina Frljak, Gregor Zemljič, Andraž Cerar, Miran Šebeštjen, Renata Okrajšek, Vesna Andročec, Matjaž Sever, Regina Klavžar, Janez Podobnik, Tadeja Poropat Flerin 

Faza in realizacija: Študija je zaključena

Opis raziskave: 

Izhodišča. Čeprav je srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata (HFpEF) prisotno pri približno polovici vseh bolnikov s srčnim popuščanjem, zaenkrat še vedno ne poznamo učinkovite metode zdravljenja tega bolezenskega sindroma. Dosedanje izkušnje pri bolnikih z oslabljenim iztisnim deležem levega prekata kažejo, da presaditev CD34+ matičnih celic v srce izboljša prekrvitev srčne mišice, kar je povezano z izboljšanjem delovanja srca. 

Cilji. Primarni cilj raziskave je preučiti varnost in učinkovitost zdravljenja s CD34+ matičnimi celicami pri bolnikih s HFpEF s pomočjo analize sprememb v strukturi in delovanju srca, prekrvitve srčne mišice, električne aktivnosti srca, biomarkerjev srčnega popuščanja, telesne zmogljivosti bolnikov in kliničnega poteka bolezni.  Sekundarni cilj raziskave je opredeliti patofiziološko ozadje HFpEF z uporabo multimodalne slikovne diagnostike, ki integrira podatke elektroanatomske kartografije srca, magnetne resonance (cMRI), 2D in 3D ehokardiografije in visokoločljivostne elektrokardiografije. 

Metode. Gre za prospektivno, randomizirano, dvojno slepo raziskavo, kontrolirano s placebom. Vključil bomo 30 bolnikov s HFpEF, ki jih bomo v razmerju 2:1 naključno razdelili v 2 skupini: SC skupino (N=20) in Kontrolno skupino (N=10). Kriteriji za vključitev v raziskavo bodo: starost 18-80 let, LVEF>50%, prisotnost diastolne disfunkcije na ehokardiografiji (E/e'>15), simptomi srčnega popuščanja (NHYA razred II ali III) in vrednosti NTproBNP >300 pg/ml. Izključitveni kriteriji bodo: prizadetost več organskih sistemov, maligno obolenje v zadnjih 5 letih ali zmanjšana telesna zmogjivost zaradi pridruženih bolezni. Pri bolnikih v SC skupini bomo opravili aferezo in imunomagnetno selekcijo CD34+ celic, ki jih bomo nato presadili v srce s pomočjo elektronatomske kartografije. Pri bolnikih v kontrolni skupini bomo opravili elektroanatomsko kartografijo z injiciranjem placeba. Bolnike bomo sledili 1 leto po vključitvi. Ob začetku raziskave, čez 6 mesecev in čez 1 leto bomo opravili oceno kliničnega stanja, visokoločljivo elektrokardiografijo, ehokardiografijo in magnetno resonanco srca. Vsi kazalci bodo anonimizirani, shranjeni v centralno bazo podatkov in analizirani na koncu raziskave. 

Pričakovani rezultati. Pričakujemo, da po zdravljenje s presaditvijo CD34+ matičnih celic povezano z izboljšanim delovanjem srca, izboljšano telesno zmogljivostjo, izboljšanjo prekrvitvijo srca in zmanjšanim številom hospitalizacij pri bolnikih s HFpEF. Tovrstni rezultati bi predstavljali prvo uspešno zdravljenje tega bolezenskega sindroma in zato pričakujemo, da bodo zelo široko odmevni in uporabni kot temelj za izboljšanje prognoze te zelo velike skupine bolnikov. Hkrati pričakujemo, da bi z uporabo multimodalne slikovne platforme in označevalcev celičnega stresnega odziva lahko bolj natančno opredelili patofiziologijo HFpEF, kar bi v prihodnje lahko privedlo do razvoja novih terapevtskih metod. 

 

Reference:

  1. Vrtovec B, Frljak S, Jaklic M, Poglajen G, Zemljic G, Cerar A, Haddad F, Wu JC.A Pilot Trial of CD34+ Cell Therapy in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. Circulation. 2018;136:A15952
  2. Vrtovec B, Poglajen G, Zemljic G, Sever M, Cukjati M, Frljak S, Cerar A, Okrajsek R,  Cernelc P,  Haddad F, Wu JC.  A Pilot Study to Evaluate the Feasibility and Safety of Transendocardial CD34+ Cell Therapy in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. Circulation. 2018;134:A18349. 
  3. Poglajen G, Zemljic G, Cerar A, Jaklic M, Frljak S, Vrtovec B. Anti-Arrhythmic Potential of Transendocardial CD34+ Cell Therapy in Patients With Chronic      Heart Failure. Circulation. 2018;138:A15462 
  4. Poglajen G, Zemljič G, Cerar A, Frljak S, Jaklič M, Androcec V, Vrtovec B.Transendocardial CD34+ Cell Therapy does not Increase the Risk of Ventricular Arrhythmias in Patients with Chronic Heart Failure. Cell Transplant. 2019;28(7):856-863.