Revija TRM

V septembru 2015 smo pričeli z izdajanjem mednarodne revije 'Transplantation and Regenerative Medicine', katere cilj je prezentacija najnovejših izsledkov na področju transplantacij širši strokovni javnosti. Revija izhaja 4x letno, indeksirana je v bazi COBISS.
Revije v PDF: